Η Αγορά της Δρήρου

Στοιχεία για την αρχαία Δρήρο έχουμε από την ανασκαφή που έγινε το 1917 από τους Έλληνες αρχαιολόγους, Ξανθουδίδη και Μαρινάτο και τους Γάλλους συναδέλφους τους Demargne και Van Effenterre. Ανεσκάφη τότε η Αγορά της, μια τετράγωνη πλατεία 30X40 μ. με 7 σειρές σκαλοπάτια-καθίσματα στα νότια, δυτικά και ανατολικά. Το Πρυτανείο και ο Ναός του Απόλλωνα.
Η αγορά της Δρήρου, που παρουσιάζει κατάλοιπα μινωικής αρχιτεκτονικής, είναι συνεχόμενη με το ναό του Δελφινίου Απόλλωνα γεγονός που δείχνει ότι δεν υπάρχει πια διάκριση μεταξύ μινωικών και δωρικών πυρήνων στους οικισμούς του νησιού. Αυτή η εξέλιξη προϋποθέτει τη συγχώνευση του μινωικού με το δωρικό στοιχείο και τον εξελληνισμό των αυτοχθόνων πληθυσμών.
Στα Ελληνιστικά χρόνια κατασκευάστηκε μια μεγάλη δεξαμενή στο κέντρο της Πλατείας, μέσα στην οποία βρέθηκαν επιγραφές που περιείχαν την πρωιμότερη νομοθεσία σε ελληνική πόλη, (τον Όρκο) καθώς και μια δίγλωσση επιγραφή σε ετεοκρητική και ελληνική γλώσσα.
Άλλο μνημείο που ανασκάφτηκε είναι το πρυτανείο της πόλης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: