Ο Ταύρος


Ατρόμητος, απρόβλεπτος και Θηριώδης, με εντυπωσιακή δύναμη, ο Ταύρος δεν μπορούσε παρά να γίνει από την απώτερη αρχαιότητα σύμβολο εξουσίας αλλά και λατρείας, αποκτώντας ακόμη και θεϊκή υπόσταση.
Ο ταύρος συμβόλιζε πάντοτε-και εξακολουθεί να συμβολίζει-την αντοχή, τον δυναμισμό της μεγαλοπρεπούς ρώμης και τον έμφυτο δυναμισμό, την ανυπότακτη ανεξαρτησία και την ατέλειωτη γονιμοποιό ενέργεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: