Ερημοποίηση


Οι κτηνοτροφικές φωτιές σε συνδυασμό με την υπερβόσκηση προκαλούν σε διάβρωση εδάφους που καταλήγει σε ερημοποίηση της γης.
Στις φωτογραφίες βλέπουμε λόφο που κάηκε πριν αρκετά χρόνια. Αριστερά δειλά-δειλά εμφανίζονται κάποια κατσοπρίνια που μπορούν να εξελιχθούν σε μεγάλες βελανιδιές και πρίνους.
Δεξιά που τα τελευταία χρόνια βόσκουν αιγοπρόβατα είναι ορατά τα αποτελέσματα της ςερημοποίησης αφού και αυτό το ελάχιστο χώμα έχει ξεπλυθεί απο την βροχή και έχουν μείνει μόνο οι βράχοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: